تأملات یک انسان

وَ عَسی ان تکرَهوا شَیءً و هوَ خَیرُ لَّکم، و عَسی اَن تُحِبّوا شیءً و هُوَ شرُّ لَّکُم والله یعلمُ و انتم لا تَعلَمون

بایگانی
آخرین مطالب

چه فرقی میکند که هستم؟

من هم کسی هستم مانند تو.

گاه افکارم در مغزم جولان میدهند و برای رهایی قلم را فرا می خوانم و این مکان هم میشود محلی برای ظهور افکارم.

به همین راحتی.