تأملات یک انسان

وَ عَسی ان تکرَهوا شَیءً و هوَ خَیرُ لَّکم، و عَسی اَن تُحِبّوا شیءً و هُوَ شرُّ لَّکُم والله یعلمُ و انتم لا تَعلَمون

بایگانی
آخرین مطالب

۴ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۵
آبان

محرم که آغاز شود ، همه سیاه پوش می شوند، هر شب به هیئت می روند، فقط نمی دانم چرا همه محرم را در 10 روز اول میدانند؟ مگر نه این است که از بعد واقعه عاشورا همه چیز آغاز می شود؟ گاهی تصور میکنم ما نیز مانند مردم کوفه هستیم ، گاهی تصور میکنم برای دل و نفسمان عزاداری میکنیم ، گاهی تصور میکنم وقتی در محل و دسته، سینه و زنجیر میزنیم و بعد از دهه میگوییم خیلی به دلم نشست یعنی ذره ای معرفت پیدا نکردیم ...

تقسیم کار بین برادر و خواهر شنیده ای؟

شهادت برای حسین و اسارت برای زینب

تیر و خنجر برای حسین و زخم زبان برای زینب

علی اصغر برای حسین و رقیه برای زینب

سخنرانی های کوتاه در واقعه عاشورا برای حسین و سخنرانی بلند بعد از عاشورا برای زینب

میبینید چه تقسیم کار زیبایی است؟

  • 5 3 1
۱۳
آبان

نمی دانم اسمش چیست اما من میگذارم اعتراف...

گفت نمی دانم پس این همه وعده چه شد؟ پس 100 روز که قرار بود مردم تغییر را بفهمند کجاست؟

چرا تمام قیمت ها رو به افزایش است ؟ چرا...

جوابش داد: هنوز زود است بدانید که به چه کسی رأی داده اید...

  • 5 3 1
۱۱
آبان

دلش نا آرام است، از چهره اش اضطراب را میفهمم. برایش از زمین و زمان و چیزهای خنده داری که میدانم میگویم تا شاید کمی آرامش کنم . اما ...

 مادر است دیگر ، نگرانی های خواست خودش را دارد . گاهی تحت شرایط قرار میگیرد، اما هنگاهی که تنها با هم صحبت میکنیم ، آرام میشود. آرامشش را دوست دارم.  

آرام شود من نیز آرام می شوم. 

دیر زمانی است با خدا عهد کرده ام جوانی ام را برای مادرم بگذارم ، همانطور که او جوانی اش را برایم گذاشت .

امام صادق (ع) فرمودند:

مردی خدمت پیامبر (ص) آمد و گفت : ای رسول خدا به چه کسی نیکی کنم؟

فرمود: به مادرت، عرض کرد، بعد از او به چه کسی؟

فرمود: به مادرت، گفت: سپس به چه کسی؟

فرمود: به مادرت، سوال کرد: سپس به چه کسی؟

فرمود: به پدرت

  • 5 3 1
۰۲
آبان

زنده ام و دستانم کوتاه است از این دنیا ، وای به زمانی که بمیرم 

  • 5 3 1