تأملات یک انسان

وَ عَسی ان تکرَهوا شَیءً و هوَ خَیرُ لَّکم، و عَسی اَن تُحِبّوا شیءً و هُوَ شرُّ لَّکُم والله یعلمُ و انتم لا تَعلَمون

بایگانی
آخرین مطالب

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۳
اسفند

وقتی زندگی شهدا را ببینی و بخوانی چیزی بینشان مشترک است 

آنان غرق در نعمت و لذت بودند 

بماند که لذت را چه میدانی 

لذت داشتن همسر و فرزند 

گاهی فرزندانی که شیرین زبانی اشان .... بگذریم ....

غرق محبت خانواده

غرق زیبایی 

خلاصه کلام به همه پشت می کنند و چشم می بندند و میروند سوی خدا

اما ... 

اما من دلبستگی ندارم 

هر چه بیشتر فکر می کنم ندارم و نیست 

نه محبت

نه آرامش 

نه لذت 

نه .... 

شاید دلیل ماندنم همین باشد 

من دلبستگی ندارم تا چشم ببندم و به سمت خدا روم 

من از روی دلتنگی و غم دنیا 

از روی بی کسی و تنهایی 

از روی تلخی دنیا می خواهم سوی خدا روم

آرزوی شهادت در دل دارم 

اما تصور می کنم ماندم دلیلش بر این باشد ...

  • 5 3 1
۰۱
اسفند

اسفند را بی مادر شروع کردیم ...

  • 5 3 1